زبان فارسي2 درس ششم

حجم فایل : 442.1 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 9
بنام خدا زبان فارسي2 درس ششم نمودهای زبان: 1- گفتاری (آوایی) 2- نوشتاری (خطی) 3- اشاره­ای (حرکتی)
نوشتار چیست؟ یکی از نمودهای زبان است، که در آن زبان به جای آن که به شکل صوت (آوا) تجلّی پیدا کند، به شکل خط و نوشته آشکار می­گردد. تفاوت میان گفتار و نوشتار:

گفتار نمود آوایی زبان است حال آن که نوشتار نمود خطی زبان است.
گفتار با زبان رابطه مستقیم دارد به طوری که زبان گفتار ریشه در ذات و طبیعت انسان دارد و نیازی به آموزش رسمی ندارد و زبان بدون گفتار قابل تصور نیست، حال آن که خط و نوشتار ذاتی و طبیعی انسان نیست و ریشه در اجتماع و فرهنگ دارد به طوری که انسان در سن خاصی آن مهارت را با آموزش رسمی می­آموزد. خط و نوشتار، خاستگاه اجتماعی و فرهنگی دارد و ساخته خود انسان است و برای یادگیری آن به استعداد طبیعی خاصی مجهز نیستیم و از طریق درس و مدرسه می­آموزیم ولی در زبان و گفتار وضع فرق می­کند زیرا استعداد یادگیری زبان و گفتار، طبیعی و خدادادی است و یادگیری زبان و گفتار به هوش و حافظه و درس و مدرسه نیازی ندارد و هر انسان سالمی از عهده آن بر می­آید.
نوشتار در مقایسه با گفتار، سابقه کمی دارد و سابقه زبان به میلیون­ها سال مدرسه ولی خط و نوشتار پدیده­ای بسیار تازه است و سابقه آن به ده هزار سال پیش می­رسد. برخی از دلایل اهمیت گفتار:
زبان و گفتار ریشه در ذات و طبیعت انسان دارد ولی خط و نوشتار ذاتی و طبیعی انسان نیست و ریشه در اجتماع و فرهنگ او دارد.
سابقه گفتار بسیار بیشتر از نوشتار است.
خط و نوشتار هیچ بخشی از بخش­های اصلی زبان و گفتار را تشکیل نمی­دهند چرا که زبان و گفتار میلیون­ها سال وجود داشته داشته است بی­آن که اثری از خط و نوشتار در میان بوده باشد. 4- خط و نوشتار به طور غیر مستقیم و بی­واسطه گفتار با زبان پیوند می­خورد به این معنی که ما نخست زبان را به صورت گفتار درمی­آوریم آن­گاه گفتار را به کمک خط به شکل نوشتار می­نویسیم.
راز اصلی نیاز ما به آموختن خط و نوشتار این است که زبان پس از آن که از طریق گفتار به شکل نوشتار درمی­آید، کم­کم آن شکل نوشتار از صورت گفتاری خود فاصله می­گیرد و به مرور زمان در طول قرون، شکلی متفاوت و مخصوص به خود پیدا می­کند. چرا شکل گفتاری و نوشتاری کلمات زیر تفاوت دارد؟
پاسخ: به خاطر فاصله گرفتن گفتار از نوشتار، این­گونه کلمات در گذشته معمولاً به همین شکل نوشتاری تلفظ می­شدند، اما به مرور زمان که گفتار و تلفظ آن­ها تغییر پیدا کرده است، نوشتار ثابت باقی مانده است.
  پایان...